Flying Training Wing

กองฝึกการบิน โรงเรียนการบิน

Get Adobe Flash player

กองฝึกการบิน  โรงเรียนการบิน

ต้อนรับคณะทหารอากาศเมียนมาเยี่ยมชมกิจการโรงเรียนการบิน

  วันอังคารที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นาวาอากาศเอก ดิษฐพล  ชูวงษ์ ผู้บังคับการกองฝึกการบินโรงเรียนการบิน เป็นตัวแทนผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน ให้การต้อนรับ COLONEL ZAW MIN OO หัวหน้าคณะทหารอากาศเมียนมา พร้อมด้วยคณะทหารอากาศเมียนมา จำนวน ๔ คน เยี่ยมชมกิจการโรงเรียนการบิน ณ ห้องประชุมกองฝึกการบินโรงเรียนการบิน

เพลงหัวใจของพ่อ- อัสนี โชติกุล และ ปาล์มมี่ ปานเจริญ

Blue Phonix

Flying Training Wing

กองฝึกการบินโรงเรียนการบิน

Contact  Email Admin: keattiyot@rtaf.mi.th


จำนวนผู้เข้าชมเว็ปไซต์

AmazingCounters.com